เเช้ม

เเช้ม

ผู้เยี่ยมชม

sorrowful_spy@hotmail.co.th

  อยากทราบว่าพอจะฟ้องหมิ่นประมาทได้ไหมครับ (ด่าผมทางFACEBOOK) (120282 อ่าน)

10 ม.ค. 2557 11:01

พอดีผมถูกเเค๊บรูปกับข้อความที่ผมโพสในFacebookส่วนตัวของผมไปประจานต่อสาธารณชน ทั้งๆที่ข้อความที่ผมโพสในเฟสบุคของผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนๆนี้เลย เเต่เขากลับเอาผมไปประจานต่อโลกออนไลน์ ผมสามารถเเจ้งความได้หรือไม่ครับ ตอนนี้มีคนว่าผมเยอะมากผมไม่รู้จะทำอย่างไรดี

180.180.101.93

เเช้ม

เเช้ม

ผู้เยี่ยมชม

sorrowful_spy@hotmail.co.th

ทนายภูวรินทร์  081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

13 ม.ค. 2557 16:34 #1


คดีความที่เกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้จะมีด้วยกัน 3 ประการคือ
            1. คดีดูหมิ่น คือ การดูถูก เหยียดหยาม สบประมาท ด่าทอ ทำให้อับอาย เป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติที่บุคคลมีอยู่ในตัวเอง โดยผู้ดูหมิ่นลดคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของผู้ถูกดูหมิ่นด้วยตนเอง เป็นความผิดลหุโทษ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 “ผู้ใด ดูหมิ่น ผู้อื่นซึ่งหน้า หรือ ด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
            การด่าหรือสบประมาทว่าเป็นคนต่ำต้อยหรือเลว บางกรณีเป็นเพียงคำพูดที่ไม่สุภาพเท่านั้น ไม่ใช่เป็นคำด่าหรือเป็นการสบประมาทเหยียดหยามให้ได้รับความอับอาย ซึ่งก็ไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด
            คดีดูหมิ่นดังกล่าวเป็นคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ การดำเนินคดีแม้ผลที่สุดศาลจะพิพากษาว่ามีความผิดจริง แต่ศาลก็จะลงโทษแค่ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเท่านั้น ฉะนั้น การว่าจ้างทนายความให้ฟ้องร้องคดีแบบนี้จึงไม่คุ้มค่ากับเวลา และค่าใช้จ่ายที่เสียไป ตลอดจนยังต้องเสียสุขภาพจิตอีกด้วย หรือแม้จะแจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจก็ยังมีแต่เสียกับเสียเช่นกัน เรียกได้เต็มปากว่า คดีแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือความสุขใดๆกับชีวิตเลยทั้งสิ้น ผู้เสียหายที่ดำเนินคดีจะต้องทุ่มเทกำลังกาย – ใจ และเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากมองเป็นการลงทุนแล้วก็เหนื่อยเปล่าครับ
            นอกจากนี้ หากปรากฏว่า เป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายต่างสมัครใจกล่าวถ้อยคำดูหมิ่นซึ่งหน้าโต้ตอบซึ่งกันและกัน  ตามกฎหมายก็ถือว่า ไม่มีสิทธิดำเนินคดีซึ่งกันและกันอีกด้วย เพราะกฎหมายถือว่า การเข้าไปมีส่วนร่วม หรือก่อให้เกิดการกระทำผิดด้วย ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย เนื่องจากกฎหมายเรื่องดูหมิ่นมุ่งประสงค์ที่จะลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นผู้อื่นแต่ฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ถูกดูหมิ่นนั้นมิได้กล่าวถ้อยคำดูหมิ่นโต้ตอบด้วย   
            2. คดีหมิ่นประมาท  คือ 1.การใส่ความผู้อื่น 2.ต่อบุคคลที่สาม 3.โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื้นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง เป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติที่บุคคลมีอยู่ในสังคม โดยผู้หมิ่นประมาททำให้บุคคลที่สามเป็นผู้ลดคุณค่าที่มีอยู่ในสังคมของผู้ถูกหมิ่นประมาท ซึ่งการใส่ความจะต้องโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดด้วยการโฆษณาก็จะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท
            ตามพจนานุกรมฯ คำว่า “ใส่ความ” หมายถึงพูดหาเหตุร้าย กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ส่วนทางกฎหมายคำว่า “ใส่ความ” หมายถึงการยืนยันข้อเท็จจริง  หรือกล่าวยืนยันความจริง  หรือความเท็จ หรือเอาเรื่องไม่จริงไปแต่งความใส่ร้าย  หรือเอาเรื่องจริงไปกล่าว ก็เป็นความผิด เรียกว่า ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาท  หรือแม้แต่การเล่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาไปพูดให้บุคคลอื่นฟังก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้  สำหรับข้อความจะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่ ต้องพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนทั่ว ๆ ไป มิใช่พิจารณาถึงความรู้สึกของผู้ถูกหมิ่นประมาทแต่ฝ่ายเดียว              
             การกล่าวข้อความที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้อื่นที่จะเป็นความผิดนั้นจะต้องได้ความว่าการใส่ความดังกล่าวได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใคร หรือหากไม่ระบุถึงผู้ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จึงจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ส่วนการกล่าวถึงผู้หนึ่งผู้ใดในกลุ่มบุคคลโดยไม่ได้เจาะจงว่าหมายถึงผู้ใดโดยเฉพาะ และถ้อยคำที่กล่าวไม่อาจเข้าใจได้ว่าหมายถึงผู้ใด จึงไม่เป็นหมิ่นประมาท
              ส่วนข้อเท็จจริงที่จะเป็นหมิ่นประมาท  หรือการใส่ความนั้นพอจะสรุปตามแนวคำวินิจฉัยศาลฎีกาได้ดังนี้   ต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นคำหยาบ  หรือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นไปไม่ได้, ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอน  ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่คลุมเครือ หรือเลื่อนลอย หรือกล่าวด้วยความน้อยใจ, ข้อเท็จจริงที่กล่าวนั้น  ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันในอดีต หรือปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงการคาดคะเน  หรือกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต      แต่กรณีแสดงความคิดเห็นบางอย่างแม้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นในอนาคต  แต่หากฟังแล้วทำให้เข้าใจว่าในปัจจุบันเป็นเช่นไร  ก็ย่อมเป็นหมิ่นประมาทได้
            ข้อความที่จะเป็นการจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องเป็นข้อความที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง   อาทิเช่น เป็นการใส่ความเกี่ยวกับความประพฤติ, เป็นการใส่ความเกี่ยวกับเรื่องประเวณี หรือการอันไม่สมควรทางเพศ, เป็นการใส่ความเกี่ยวกับหน้าที่การงาน หรือเป็นการกล่าวถึงความไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทางการเงิน เป็นต้น
            คดีหมิ่นประมาทมีเหตุยกเว้นความผิด คือ การกระทำครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายแล้ว แต่ผู้กระทำไม่มีความผิด และไม่ต้องรับโทษ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 “ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
           (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
           (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
           (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
           (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิด เผยในศาลหรือในการประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท”
            ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 “ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษ
            แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน” หมายความว่า คดีหมิ่นประมาทหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงตามที่ใส่ความ ไม่ต้องรับโทษ แต่ยังคงมีความผิดอยู่ เรียกว่าผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ และกฎหมายบัญญัติให้พิสูจน์เฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเท่านั้น หากเป็นเรื่องส่วนตัว กฎหมายห้ามไม่ให้พิสูจน์เลย ดังนั้น หากเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วยิ่งจริงก็ยิ่งผิด
            3. ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งระวางอัตราโทษไว้สูงกว่าข้อ 1. และ 2. เฉพาะที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
            (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
            (3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
            (4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
            (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1)(2) (3) หรือ (4)
            มาตรา 16 ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ขั้นตอนการดำเนินคดี 
 
          1. แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมาย ตำรวจจะสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมาย เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วจะมีความเห็นสั่งฟ้อง/ไม่ฟ้อง พร้อมส่งสำนวนและตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ หากพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง ก็จะฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลตามกฎหมายต่อไป กรณีนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ก็ต้องเสียค่าเดินทางไปติดต่อหน่วยงานราชการ เพราะผู้เสียหายต้องไปให้ปากคำต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และเมื่อมีการสืบพยานในศาลผู้เสียหายก็ต้องไปเบิกความเป็นพยานต่อศาลด้วย กรณีนี้ไม่ต้องใช้ทนายความ แต่หากมีเงินว่าจ้างทนายส่วนตัวก็สามารถแต่งตั้งทำคดีเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการก็ได้

         2. ว่าจ้างให้ทนายความฟ้องคดีเอง โดยไม่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ แต่ต้องเสียเงินค่าจ้างทนายความเอง แต่ผู้เสียหายจะต้องไปเบิกความเป็นพยานต่อศาลด้วยตนเอง มิฉะนั้น อาจมีผลเสียต่อคดีได้ ส่วนค่าทนายความในการดำเนินคดีนั้น คดีพิจารณาที่ศาลไหนก็ควรจะติดต่อหาทนายความที่ศาลจังหวัดนั้น เพราะทนายความต่างพื้นที่ค่าจ้างก็แพงขึ้นเป็นลำดับ และการที่สอบถามอัตราค่าจ้างทนายจังหวัดอื่นก็ไม่สามารถใช้อัตราค่าจ้างของทนายจังหวัดนั้นๆเป็นราคากลางได้เช่นกัน เพราะทนายความแต่ละท่านเรียกค่าบริการไม่เหมือนกันแม้จะเป็นคดีเดียวกันก็ตาม 
           การใช้สิทธิดำเนินคดีไม่ว่าในฐานะโจทก์ จำเลย หรือพยาน ย่อมมีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมาย และมีความยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานานเหมือนกัน ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเสียเวลาอันมีค่า และทุ่มเททั้งกำลังกายใจ ตลอดจนเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจ จากนั้นตำรวจก็จะสืบสวนสอบสวน หากมีความเห็นว่าเป็นความผิดก็จะหมายเรียกคู่กรณีให้มารับทราบข้อกล่าวหา โดยอาจจะเรียกคุณมาเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยให้คดีเสร็จสิ้นไปโดยไม่ต้องฟ้องศาลก็ได้ เพราะถือว่าเป็นคดีเล็กน้อยมาก   แต่หากคู่กรณีปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ต้องทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป  คุณก็ต้องไปเป็นพยานเพื่อพิสูจน์ความผิดกันต่อไปในชั้นศาล หากศาลพิพากษาว่าจำเลยไม่มีความผิด ก็อาจถูกฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จ หรือฟ้องเท็จได้ ซึ่งจะผิดหรือถูก ศาลจะเป็นผู้ตัดสิน แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย
            คนจีนมีสุภาษิตว่า “กินขี้หมาดีกว่า มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล” หมายความว่า ให้กินขี้หมาซึ่งเป็นสิ่งสกปรก โสโครกยังดีกว่าขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเสียเวลาทำมาหากิน หากไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงหรือเสียหายมาก หรือไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้วคนจีนมักจะไม่มีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลกัน
            การใช้สิทธิดำเนินคดีไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ คดีประเภทหมิ่นประมาทหรือคดีดูหมิ่นเป็นคดีที่เล็กน้อยมาก โทษก็น้อย แต่เสียเวลามาก ตำรวจก็มักไม่อยากทำคดี ใครที่ปล่อยวางกับคำพูดไม่ดีของคนอื่นไม่ได้ หรือคิดถึงเรื่องศักดิ์ศรีเป็นใหญ่ ก็จะเป็นทุกข์ ดังนั้น จึงต้องปล่อยวาง อย่านำคำพูดที่ไม่จริงมาเป็นอารมณ์ คนบางประเภทจะได้ใจและสะใจเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทุกข์ร้อน จะเป็นจะตาย เพราะคำพูดหรือการกระทำของตน         
           จะยิ่งใหญ่ดังภูผา ก็อย่าไปสนใจกับหมามันเยี่ยวรด  
 
 

127.0.0.1

ทนายภูวรินทร์  081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

กุ้งเต้น

กุ้งเต้น

ผู้เยี่ยมชม

ddd_whan@hotmail.com

19 ก.ค. 2558 10:43 #3

คุณทนายคะ สอบถามหน่อยคะ
เล่าความเดิมนิดนึงคะ
หนูสั่งทำครีมกับเพจๆนึงคะ เป็นเงิน 5,000฿ โอนเงินให้เขาเรียบร้อย
แล้วเขาบอกให้หนูรอสินค้าภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งเขาจะส่งโลโก้มาให้กูก่อน
แรกๆก็ปกติดีคะ มีบ้างที่ดูดูโลโก้แล้วเขาตอบช้า พอใกล้ถึงกำหนดส่งของ ขอดูงานเข้าก็บอก
ว่าเดี๋ยวส่งให้ดู แต่ก็ไม่ส่ง พอถึงวันส่ง เขาตอบมาว่า โรงงานทำสติ๊กเกอร์เครื่องเสีย ขอเลื่อนกำหนดส่ง
ซึ่งเลื่อนประมาณ 10 วัน เราก็ไม่ค่อยพอใจคะแต่ก็นอมๆเขาเพราะเราแจ้งลูกค้าว่า มีสินค้าใหม่แนะนำคะ
จากนั้นก็ขอดูตัวอย่างสินค้าเขาก็ส่งมาให้ดูคะ 1 ชุด แต่เราสั่งไป 55 ชุด พอถึงกำหนดส่งอีกครั้ง ก็ถามเขาว่าส่งอะไร ถ้าส่ง ไปรษณีย์จะได้ขอEMS ถ้าเป็นเอกชน จะได้เบอร์โทรขนส่งเอกชนนัดรับกันคะ เขาก็บ่ายเบี่ยง
บอกเลขส่งอยู่ที่พนักงานขนส่ง จนสุดท้ายไม่ได้เลขส่ง และของก็ไม่ได้ พอโทรไปถามเขาบอกส่งผิดไปลงอีกจังหวัดนึง ตอนนั้นผ่านมา เดือนนึงคะ หลังจากวันโอน เขาบอกว่าเดี๋ยวส่งใหม่ให้ เราก็รอ และบอกว่าถ้าของไม่มาตามกำหนดรอบนี้คืนไม่รับนะค่ะ เขาก็คกลงค่ะ แถมบอกว่าถ้าวันนั้นของไม่ถึงเราเขาจะโอนเงินให้ สรุปของไม่มาคะ โทรไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อโอนเงินคืน เราก็รอคะ พอตอนเช้าให้เขาโอนเงินคืนเขาบอกว่าต้องรอโรงงานคืนเงินอีก2อาทิตย์...ซึ่งนานพอควรนะค่ะ เราก็ต้องหมุนเงิน ก็บอกเขาว่า2อาทิตย์แน่นะค่ะ ก็ทวงเขาไปยาว จนโทรบอกว่ารอ2อาทิตย์และไม่ต้องโทรมาอีกให้รอเงินเลย พอถึงกำหนด2อาทิตย์ สรุปเงินไม่เข้าบัญชี ถามเขาไป เขาบอกว่ายุ่งงาน เดี๋ยวตอนเช้ารอเลยเงินเข้าแน่ ตอนนั้นโกรธมากๆคะ คิดแต้งความนะค่ะแต่เห็นใจแม่ค้าด้วยกันและไม่อยากให้เรื่องยืดยาวคะ พอตอนเช้ารอเงินเข้า 7 โมงกว่าเงินยังไม่เขา ก็ถามไปทางเฟสว่าทำไมคุณโกหกแบบนี้หลอกกัน เขาบอกให้รอเงินเลย แล้วเขาก็โอนกลับมาให้คะครบจำนวน แต่เขาก็โวยวายว่าเราว่าเขาโกงและบอกจะฟ้องหมิ่นประมาท คือจากที่เขาผิดเต็มกลายเป็นเขาจะฟ้องเรา เงินเราอยู่ที่เขา 1 เดือน 26 วัน ของไม่ได้ แถมเขาบอกว่าหลักฐานเขามี คือเช็คเงิน แต่เช็คนั้นไม่ใช่ชื่อเรานะค่ะชื่อเขา และของที่ตีกลับแต่ของนั้นเราไม่เคยได้รับขอมูลที่จะติดต่อรับของเลย
#หนูควรทำยังไงค่ะ สรุปคือผิดไหมค๊ะที่ ทวงเงินแต่กลับจะถูกฟ้องหมิ่นประมาท แต่เราไม่เคยโพสต์ประนามเขาหรือเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เพราะเราเองก็พอจะทราบข้อกฏหมายทางคอมพิวเตอร์บ้าง มันเป็นการตอบโต้ทางแชตอย่างเดียวคะ ไม่เคยทำให้เขาเสื่อมเสียเลย

รบกวนด้วยนะค่ะ กลุ้มใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น งง ด้วยคะ

49.230.158.53

กุ้งเต้น

กุ้งเต้น

ผู้เยี่ยมชม

ddd_whan@hotmail.com

กุ้งเต้น

กุ้งเต้น

ผู้เยี่ยมชม

ddd_whan@hotmail.com

19 ก.ค. 2558 10:43 #4

คุณทนายคะ สอบถามหน่อยคะ
เล่าความเดิมนิดนึงคะ
หนูสั่งทำครีมกับเพจๆนึงคะ เป็นเงิน 5,000฿ โอนเงินให้เขาเรียบร้อย
แล้วเขาบอกให้หนูรอสินค้าภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งเขาจะส่งโลโก้มาให้กูก่อน
แรกๆก็ปกติดีคะ มีบ้างที่ดูดูโลโก้แล้วเขาตอบช้า พอใกล้ถึงกำหนดส่งของ ขอดูงานเข้าก็บอก
ว่าเดี๋ยวส่งให้ดู แต่ก็ไม่ส่ง พอถึงวันส่ง เขาตอบมาว่า โรงงานทำสติ๊กเกอร์เครื่องเสีย ขอเลื่อนกำหนดส่ง
ซึ่งเลื่อนประมาณ 10 วัน เราก็ไม่ค่อยพอใจคะแต่ก็นอมๆเขาเพราะเราแจ้งลูกค้าว่า มีสินค้าใหม่แนะนำคะ
จากนั้นก็ขอดูตัวอย่างสินค้าเขาก็ส่งมาให้ดูคะ 1 ชุด แต่เราสั่งไป 55 ชุด พอถึงกำหนดส่งอีกครั้ง ก็ถามเขาว่าส่งอะไร ถ้าส่ง ไปรษณีย์จะได้ขอEMS ถ้าเป็นเอกชน จะได้เบอร์โทรขนส่งเอกชนนัดรับกันคะ เขาก็บ่ายเบี่ยง
บอกเลขส่งอยู่ที่พนักงานขนส่ง จนสุดท้ายไม่ได้เลขส่ง และของก็ไม่ได้ พอโทรไปถามเขาบอกส่งผิดไปลงอีกจังหวัดนึง ตอนนั้นผ่านมา เดือนนึงคะ หลังจากวันโอน เขาบอกว่าเดี๋ยวส่งใหม่ให้ เราก็รอ และบอกว่าถ้าของไม่มาตามกำหนดรอบนี้คืนไม่รับนะค่ะ เขาก็คกลงค่ะ แถมบอกว่าถ้าวันนั้นของไม่ถึงเราเขาจะโอนเงินให้ สรุปของไม่มาคะ โทรไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อโอนเงินคืน เราก็รอคะ พอตอนเช้าให้เขาโอนเงินคืนเขาบอกว่าต้องรอโรงงานคืนเงินอีก2อาทิตย์...ซึ่งนานพอควรนะค่ะ เราก็ต้องหมุนเงิน ก็บอกเขาว่า2อาทิตย์แน่นะค่ะ ก็ทวงเขาไปยาว จนโทรบอกว่ารอ2อาทิตย์และไม่ต้องโทรมาอีกให้รอเงินเลย พอถึงกำหนด2อาทิตย์ สรุปเงินไม่เข้าบัญชี ถามเขาไป เขาบอกว่ายุ่งงาน เดี๋ยวตอนเช้ารอเลยเงินเข้าแน่ ตอนนั้นโกรธมากๆคะ คิดแต้งความนะค่ะแต่เห็นใจแม่ค้าด้วยกันและไม่อยากให้เรื่องยืดยาวคะ พอตอนเช้ารอเงินเข้า 7 โมงกว่าเงินยังไม่เขา ก็ถามไปทางเฟสว่าทำไมคุณโกหกแบบนี้หลอกกัน เขาบอกให้รอเงินเลย แล้วเขาก็โอนกลับมาให้คะครบจำนวน แต่เขาก็โวยวายว่าเราว่าเขาโกงและบอกจะฟ้องหมิ่นประมาท คือจากที่เขาผิดเต็มกลายเป็นเขาจะฟ้องเรา เงินเราอยู่ที่เขา 1 เดือน 26 วัน ของไม่ได้ แถมเขาบอกว่าหลักฐานเขามี คือเช็คเงิน แต่เช็คนั้นไม่ใช่ชื่อเรานะค่ะชื่อเขา และของที่ตีกลับแต่ของนั้นเราไม่เคยได้รับขอมูลที่จะติดต่อรับของเลย
#หนูควรทำยังไงค่ะ สรุปคือผิดไหมค๊ะที่ ทวงเงินแต่กลับจะถูกฟ้องหมิ่นประมาท แต่เราไม่เคยโพสต์ประนามเขาหรือเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เพราะเราเองก็พอจะทราบข้อกฏหมายทางคอมพิวเตอร์บ้าง มันเป็นการตอบโต้ทางแชตอย่างเดียวคะ ไม่เคยทำให้เขาเสื่อมเสียเลย

รบกวนด้วยนะค่ะ กลุ้มใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น งง ด้วยคะ

49.230.158.53

กุ้งเต้น

กุ้งเต้น

ผู้เยี่ยมชม

ddd_whan@hotmail.com

ทนายภูวรินทร์  081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

20 ก.ย. 2558 11:07 #5

ตอบคำถามคุณกุ้งเต้น
      การหมิ่นประมาทต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม หากเป็นการกล่าวข้อความแบบส่วนตัวระหว่างกันเอง ไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ส่วนคู่กรณีเป็นฝ่ายนำไปให้บุคคลที่สามอ่านเอง ก็ไม่ถือว่าเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามแต่อย่างใด 

171.6.128.2

ทนายภูวรินทร์  081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

puii

puii

ผู้เยี่ยมชม

nongpuiza1234@windowslive.com

3 พ.ย. 2558 23:03 #7

ด่าเรา แต่เอ่ยแค่ชื่อเล่น เอาเรื่องได้ไหมค่ะ

49.237.221.249

puii

puii

ผู้เยี่ยมชม

nongpuiza1234@windowslive.com

คนไร้จิตวิญญาณ

คนไร้จิตวิญญาณ

ผู้เยี่ยมชม

yuwadee142535@gmail.com

6 พ.ย. 2558 16:10 #8

ในกรณีที่ โดนเอารูปไปประจานแล้ว มีข้อความหยาบคาย เราสามารถเอาผิดคนทำได้ใหมค่ะ และยังโดนส่งต่อ แชร์ไปทั่วเฟสบุ๊ค ทำให้คนอื่นเกลียดชังเรา แบบนี้เราเอาผิดได้ใหมค่ะ

171.5.246.70

คนไร้จิตวิญญาณ

คนไร้จิตวิญญาณ

ผู้เยี่ยมชม

yuwadee142535@gmail.com

คุณครู

คุณครู

ผู้เยี่ยมชม

thipphawan-1987@hotmail.com

2 ธ.ค. 2558 18:02 #9

รบกวนสอบถามคุณทนายนะคะ
ดิฉันปฎิบัติงานตำแหน่งครูอัตราจ้าง ในพื้นที่ตำบลแห่งหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาพูดใส่ร้ายและพูดข่มขูดิฉันในที่ทำงานของดิฉัน ผู้หญิงคนนั้นทำงานฝ่ายปกครองอำเภอตำแหน่ง อัตราจ้าง โดยมาพูดกับพี่ที่ทำงานร่วมกับดิฉัน
โดยข่มขู่ว่า
1.จะสั่งย้ายดิฉันเพราะไม่ชอบหน้าดิฉัน และเขาบอกไม่ไว้ใจสามีเขา โดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดิฉันเลย
2.จะทำทุกวิถีทางที่จะให้ดิฉันทำงานในพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้
ทั้งๆที่ดิฉันไม่รู้เรื่องอะไร แต่ดิฉันไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานไว้แล้ว
พร้อมมีคลิปอัดเสียงไว้
ดิฉันมีสิทธิ์จะฟ้องร้อง หรือดำเนินเรื่องอย่างไรคะ
ขอบคุณคะ

49.230.21.135

คุณครู

คุณครู

ผู้เยี่ยมชม

thipphawan-1987@hotmail.com

ศิ

ศิ

ผู้เยี่ยมชม

kratay.tawaan@gmail.com

6 ม.ค. 2559 01:07 #10

รบกวนสอบถามค่ะ คือเพื่อนยืมเงิน แล้วไม่คืน ติดต่อไม่ได้ ไม่รับโทรศัพท์ ส่งข้อความไปก็ไม่อ่าน เลยไปโพสต์ทวงในเฟสบุ๊ค ว่าให้เอาเงินมาคืน ให้มาคุยกัน แบบนี้ผิดมั๊ยคะ ถือว่าเป็นการหมิ่รประมาทมั๊ย แล้วมีอายุความกี่ปีคะ ถ้าเพื่อนจะแจ้งความต้องแจ้งภายในกี่วันคะ

1.46.228.32

ศิ

ศิ

ผู้เยี่ยมชม

kratay.tawaan@gmail.com

วิลาวัลย์

วิลาวัลย์

ผู้เยี่ยมชม

vilawanjibjib@gmail.com

11 ก.พ. 2559 11:57 #11

รบกวนสอบถามคุณทนายคะ
น้องสาวรับหวยใต้ดินกับเพื่อน และมีการโกงกันเกิดขึ้น น้องสาวดิฉันเป็นคนโกงคะ ฝ่ายเพื่อนของน้องสาวไม่สามารถติดต่อน้องสาวได้ จึงได้ฝากข้อความหาให้ดิฉันเป็นคนส่งต่อข้อความให้ ซึ่งดิฉันก็พยายามติดต่อและให้ไปคุยกันเอง เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย แต่ฝ่ายเพื่อนน้องสาวยังไม่ได้รับเงินคืน จึงติดต่อผ่านดิฉัน มีการส่งข้อความ ว่ากล่าวพ่อแม่ และระรานคนในครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้อง บุกไปที่บ้าน ซึ่งทางดิฉันข้อร้องแล้วให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว แต่จนปัจจุบันฝ่ายเพื่อนน้องสาว ยังส่งข้อความด่าทอฝากถึงน้องสาวดิฉัน โดยกล่าวพาดพิงพ่อแม่ แบบนี้แจ้งความดำเนินคดีได้ไหมคะ ไม่อยากให้เค้ามายุ่งกับคนในครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้อง ปล.สามีเค้าเป็นตำรวจ เค้าหัวเราะเยาะที่ดิฉันจะไปแจ้งความ

125.27.37.138

วิลาวัลย์

วิลาวัลย์

ผู้เยี่ยมชม

vilawanjibjib@gmail.com

มะลิวัลย์

มะลิวัลย์

ผู้เยี่ยมชม

matloveking14@hotmail.com

14 มี.ค. 2559 02:25 #12

คุนทนายค่ะหนูมีเรื่องปรึกษาหน่อยค่ะ..เรื่องมียุ่ว่าเมื่อวันศุกที่ผ่านมาหนูได้โพสข้อความด่าคนๆหนึ่งซึ่งเขาได้ไปแจ้งความและหนูก้อไปด้วยในวันนั้น..ทางคู่กรณีเขาบอกให้หนูลบโพสและโพสขอโทษเขาและเขาก้อบอกให้หนูเอาดอกไม้ไปกราบเท้าเขาซึ่งหนูก้อได้ทำตามที่เขาบอก. แต่เขากลับบอกหนูว่าเขาไม่ยอมจบ..และอย่างนี้หนูต้องโดนโทษเท่ารัยค่ะ..หนูมีลูก4คนพ่อเขาเสียชีวิตหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูต้องโทษจะประมาณเท่ารัยค่ะ..ขอความเมตตาจากคุยทนายช่วยตอบหนูหย่อยนะค่ะ..หนูลืมบอกตอนที่หนูก้มกราบเขาหนูถ่ายวีดีโอไว้ด้วยค่ะ

10.17.53.5, 27.55.22.129

มะลิวัลย์

มะลิวัลย์

ผู้เยี่ยมชม

matloveking14@hotmail.com

Lula

Lula

ผู้เยี่ยมชม

adilah.6312@gmail.com

15 มี.ค. 2559 12:15 #13

ทนายค่ะ
คือว่า เขาด่าหนูโพสต์ใน FB แต่เขาด่าแบบไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่เขาเอ่ยนามสมมุติ หนูอยากรู้ว่าหนูสามารถเอาเรื่องเขาได้ไหมค่ะ

171.7.247.26

Lula

Lula

ผู้เยี่ยมชม

adilah.6312@gmail.com

1234

1234

ผู้เยี่ยมชม

aumai_2022@hotmail.com

16 มี.ค. 2559 10:31 #14

ทนายค่ะขอปรึกษาค่ะ
เราได้มีการแชทคุยกับเพื่อนอยุ่หลายคนแล้วได้พุดถึง บุคคลที่ไม่ได้อยุ่ในกลุ่ม แล้วเราได้ไปพาบุคคลนั้นเข้ามาในกลุ่ม แล้วบุคคลนั้นก็ได้ ก๊อปข้อความที่ถูกว่าลงเฟส เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาวิจานต่อว่า เราไม่ ทราบว่าแบบนี่สามารถดำเนินคดีได้ไหมค่ะ

202.94.76.110

1234

1234

ผู้เยี่ยมชม

aumai_2022@hotmail.com

อานันต์ธชัย บุญแจ้

อานันต์ธชัย บุญแจ้

ผู้เยี่ยมชม

anwonna57@gmail.com

21 มี.ค. 2559 20:48 #15

ขอปรึกษาหน่อยครับในกรณีคดีของแฟนผมดำเนินคดีได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ ภาพมีอีกเยอะครับ

125.27.196.97, 64.233.173.121

อานันต์ธชัย บุญแจ้

อานันต์ธชัย บุญแจ้

ผู้เยี่ยมชม

anwonna57@gmail.com

อานันต์ธชัย บุญแจ้

อานันต์ธชัย บุญแจ้

ผู้เยี่ยมชม

anwonna57@gmail.com

21 มี.ค. 2559 20:51 #16

ขอปรึกษาหน่อยครับในกรณีคดีของแฟนผมดำเนินคดีได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ ภาพมีอีกเยอะครับ

125.27.196.97, 64.233.173.116

อานันต์ธชัย บุญแจ้

อานันต์ธชัย บุญแจ้

ผู้เยี่ยมชม

anwonna57@gmail.com

อานันต์ธชัย บุญแจ้

อานันต์ธชัย บุญแจ้

ผู้เยี่ยมชม

anwonna57@gmail.com

21 มี.ค. 2559 20:53 #17


125.27.196.97, 64.233.173.126

อานันต์ธชัย บุญแจ้

อานันต์ธชัย บุญแจ้

ผู้เยี่ยมชม

anwonna57@gmail.com

อานันต์ธชัย บุญแจ้

อานันต์ธชัย บุญแจ้

ผู้เยี่ยมชม

anwonna57@gmail.com

21 มี.ค. 2559 20:54 #18


125.27.196.97, 64.233.173.126

อานันต์ธชัย บุญแจ้

อานันต์ธชัย บุญแจ้

ผู้เยี่ยมชม

anwonna57@gmail.com

Kai

Kai

ผู้เยี่ยมชม

annareekai@gmail.com

3 เม.ย 2559 09:06 #19

ขอปรึกษาหน่อยค่ะถ้าเจอแบบนี้หนูเอาผิดได้มั้ย เพราะผู้หญิงคนที่เอาหนูไปโพสต์ด่าเค้าก็ไม่ได้รุ้จักหนูดีพอ

49.230.240.166

Kai

Kai

ผู้เยี่ยมชม

annareekai@gmail.com

น้อง

น้อง

ผู้เยี่ยมชม

moderntrade@tnmetalworks.com

17 เม.ย 2559 10:11 #20

คุณทนายคะขอปรึกษาหน่อยคะ คือว่ามีคนเอารูปถ่ายของแม่ดิฉันโพสต์ลงในเฟรสบุ๊ค และเขียนข้อความว่า เป็นบุคคลอันตรายให้ระวังกันหน่อย แบบนี้เอาผิดเขาได้ไหมคะ และเพื่อนของเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเขาได้ตอบกลับเพื่อนเขาไปว่าเป็นคนสติไม่ดีหนี้หมอออกมา แบบนี้ดิฉันควรทำยังงัยดีคะ ขอคำปรึกษาจากคุณทนายหน่อยคะ

49.230.234.229

น้อง

น้อง

ผู้เยี่ยมชม

moderntrade@tnmetalworks.com

Golffy Matsutada

Golffy Matsutada

ผู้เยี่ยมชม

golffydevil@hotmail.com

10 พ.ค. 2559 14:27 #21


122.155.35.35

Golffy Matsutada

Golffy Matsutada

ผู้เยี่ยมชม

golffydevil@hotmail.com

Golffy Matsutada

Golffy Matsutada

ผู้เยี่ยมชม

golffydevil@hotmail.com

10 พ.ค. 2559 14:41 #22

มีคนมาด่าน้องสาวผมและผมแบบเสียๆหายๆผมสามารถแต้งความเอาผิดได้ไหมครัย

122.155.35.35

Golffy Matsutada

Golffy Matsutada

ผู้เยี่ยมชม

golffydevil@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้