อยากรู้

อยากรู้

ผู้เยี่ยมชม

rujaya.maple@gmail.com

  โนตารี พับลิค (NOTARY PUBLIC) คืออะไรครับ (4183 อ่าน)

4 ธ.ค. 2553 20:49

โนตารี พับลิค (NOTARY PUBLIC) คืออะไรครับ
แล้วเอาไปทำอะไรเหรอครับ

183.89.32.69

อยากรู้

อยากรู้

ผู้เยี่ยมชม

rujaya.maple@gmail.com

ทีมงานทนายภูวรินทร์

ทีมงานทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@hotmail.com

12 ธ.ค. 2553 22:12 #1

 โนตารี พับลิค (Notary Public)  คืออะไร ?  
การทำนิติกรรมและธุรกรรมต่างๆ ของคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละเมือง คนละประเทศเพื่อทำธุรกิจการค้านั้น จำเป็นจะต้องส่งเอกสารไปมาหากันเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแปลเอกสารจากภาษาหนึ่งไปเป็นอึกภาษาหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและให้ใช้บังคับได้อีกประเทศหนึ่งจึงเป็นเรื่องเกิดมากขึ้นจนแทบจะเป็นเรื่องปกติ ความจำเป็นที่ต้องมีผู้ที่มีความรู้ดีและมีผู้ยอมรับนับถือในความซื่อตรงต่อหน้าที่มาเป็นผู้รับรองในความมีอยู่จริงของเอกสาร ความถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของเอกสาร รวมถึงความแท้จริงของเจตนาของผู้ที่ลงนามในเอกสารเมื่อผู้รับรองได้รับรองแล้ว และได้ส่งไปใช้ในอีกประเทศหนึ่ง ผู้รับก็จะเกิดความมั่นใจ แม้ว่าเอกสารนั้นตนอาจจะไม่ได้มีส่วนทำขึ้น และไม่ได้ลงนามต่อหน้าตนเองก็ตาม ตัวอย่างเช่น คนญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะขายบ้าน แต่ตนเองอยู่ในประเทศไทย โดยต้องการที่จะมอบอำนาจให้ทนายความของตนที่ประเทศญี่ปุ่นจัดการให้และลงนามในหนังสือมอบอำนาจ เช่นนี้ ทางฝ่ายผู้ซื้อจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ผู้ขายได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจนั้นจริง เป็นผู้ขายที่แท้จริงและลงนามในหนังสือมอบอำนาจจริง กรณีเช่นนี้ Notary public ในประเทศไทยจะเป็นผู้ที่เข้ามารับรองความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจและรับรองลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจให้ด้วย
          ในต่างประเทศหลายๆประเทศมักมีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยโนตารี พับลิค Notary Public กำหนดอำนาจหน้าที่ ลักษณะงานที่จะต้องทำโดย
โนตารี พับลิค ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นโนตารี พับลิค ข้อบังคับ จรรยาบรรญ และบทลงโทษไว้ด้วย
สำหรับประเทศไทยเรานั้น เดิมเราไม่มีกฎหมายว่าด้วยโนตารี พับลิค ดังนั้นจึงเกิดการติดขัดขัดข้องในการทำนิติกรรมของคนไทยในต่างประเทศเสมอ ทุกครั้งที่ต่างประเทศเรียกร้องให้โนตารี พับลิคในประเทศไทยทำการรับรองเอกสารหรือขอให้นำเอกสารไปลงนามต่อหน้าโนตารี พับลิค ก่อนที่จะส่งไปใช้ต่างประเทศ เช่นนี้ ฝ่ายไทยจะต้องชี้แจงว่าประเทศไทยยังไม่มีโนตารี พับลิค และเมื่อชี้แจงเช่นนี้ ทางต่างประเทศมักจะขอให้นำเอกสารไปลงนามต่อหน้าทนายความ หรือให้ทนายความรับรองแทน เหตุผลที่ทางต่างประเทศให้ทนายความไทยทำหน้าที่แทนโนตารี พับลิค ก็เพราะเขาให้ความเชื่อถือในวิชาชีพทนายความ ซึ่งทนายความไทยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารด้วยดีตลอดมา
เนื่องจากเกิดความขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ และการทำนิติกรรมของประชาชนที่กล่าวมาข้างต้น สภาทนายความได้หาวิธีแก้ปัญหานี้ให้แก่ประชาชน ด้วยความเชื่อที่ว่างานใดที่เอกชนทำได้ รัฐก็ไม่ควรจะทำ ควรปล่อยให้เอกชนทำดีกว่า งานรับรองเอกสารและงานรับรองลายมือชื่อเป็นงานที่ควรจะทำโดยทนายความ เพราะเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจยอมรับว่าเป็น ผู้รู้กฎหมายและเป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบกฎหมาย อีกทั้งยังมีกรอบข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความบีบบังคับทนายความอีกชั้นหนึ่งด้วย
สภาทนายความได้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 และต่อมาได้มีข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ซึ่งให้อำนาจสภาทนายความในการจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้ที่เป็นทนายความให้มีความรู้เรื่องในการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และเรียนรู้งานโนตารี พับลิคที่ทำต่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานในประเทศไทย รวมทั้งอบรมเรื่องมรรยาทในการทำหน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารและได้จัดทำดวงตราและวุฒิบัตรมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทนายความผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำไปใช้ในการทำคำรับรองของตนและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า Notarial Services Attorney ซึ่งทำหน้าที่บันทึกและรับรองเอกสาร นิติกรรม ข้อเท็จจริง และบุคคลเช่นเดียวกับ Notary Public

โนตารี พับลิค Notary Public มีหน้าที่อะไร
-รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
-รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
-รับรองคำแปลเอกสาร
-รับรองข้อเท็จจริง
-รับรองสำเนาเอกสาร
-รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
-จัดทำคำสาบาน
-จัดทำบันทึกคำให้การ
-ทำคำคัดค้านตราสาร
-รับรองตัวบุคคล
-ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

********************************************
ถอดเนื้อหาบางส่วนมาจากบทนำอบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
อาจารย์อนงค์พร ธนชัยอารีย์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบฯ

183.89.251.143

ทีมงานทนายภูวรินทร์

ทีมงานทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@hotmail.com

จันทร์เจ้าขา

จันทร์เจ้าขา

ผู้เยี่ยมชม

rujaya.maple@gmail.com

21 ธ.ค. 2553 22:45 #2

ขอบคุณคุณทนายสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์ค่ะ

183.89.48.147

จันทร์เจ้าขา

จันทร์เจ้าขา

ผู้เยี่ยมชม

rujaya.maple@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้