รสสุคนธ์

รสสุคนธ์

ผู้เยี่ยมชม

  สินสมรสหลังหย่า และหนี้สินของสามีต้องรับผิดชอบร่วมกันไหมคะ (3916 อ่าน)

7 เม.ย 2560 07:21

รบกวนปรึกษาคุณทนายค่ะ ดิฉันแต่งงานกับสามีมา 5ปีไม่มีบุตร เนื่องจากดิฉันมีโรคประจำตัว ธาลัสซีเมียและมีเนื้องอกในมดลูกแต่มาทราบหลังจากแต่งงาน สามีดิฉันเสียใจมาก ดิฉันฐานะทางบ้านดีกว่าสามี ครอบครัวมีกิจการส่วนตัวของตัวเอง มีบ้าน ที่ดิน รถหลายคันในชื่อของดิฉัน ดิฉันอยู่กินกับสามีก่อนจดทะเบียนสมรส 3ปีก่อนหน้านี้สามีเป็นข้าราชการแล้วลาออกมาช่วยกิจการภายในครอบครัวของดิฉัน เรื่องเกิดขึ้นเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าหาสามีดิฉันเพราะหวังในเงินทองและฝ่ายหญิงคนนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาอายุน้อยกว่า จนเมื่อปีที่แล้วสามีดิฉันเริ่มไม่กลับบ้านหลายวัน บางทีเป็นเดือนๆจนท้ายที่สุดเราคุยกัน เขายอมรับว่ามีเมียน้อยแล้วต้องการหย่า คือสามีต้องการฟ้องหย่าดิฉันโดยที่ต้องการฟ้องเรียกสินสมรสและต้องการเงินที่ได้ระหว่างการแต่งงาน หุ้นของบริษัทพ่อดิฉันด้วย? เพราะเขาอ้างว่าเขาทำงานให้ครอบครัวดิฉันมานาน? เขาอ้างว่าสาเหตุที่ต้องการหย่าเพราะดิฉันไม่สามารถมีบุตรให้เขาได้ ขอรบกวน ปรึกษาทนายเรื่องสินสมรสหลังหย่าดังนี้ค่ะ
1.สามีดิฉันสามารถฟ้องหย่าได้หรือไม่คะ จะสามารถเอาเหตุที่ดิฉันไม่สามารถมีบุตรได้นำมาอ้างได้ไหม
2.ดิฉันยังรักสามีแต่คงฝืนเขาไม่ได้ การที่เขามีเมียน้อยที่ไม่จดทะเบียนสมรสในตอนนี้แล้วเกิดมีลูกกับเมียน้อย หากดิฉันไม่ยอมหย่าแล้วเสียชีวิต ทรัพย์สินของดิฉันจะกลายเป็นมรดกของลูกเมียน้อยหรือเปล่าคะ
3.สินสมรสจะรวมถึงทรัพย์สินที่เราหามาได้เฉพาะตอนที่เราแต่งงานหรือจดทะเบียนคะ เพราะเราจดทะเบียนกันหลังแต่งงาน 3ปี ก่อนหน้านี้เราแต่งงานกันแต่ยังไม่จดทะเบียนดิฉันซื้อรถและคอนโดให้เขาใช้ในชื่อของสามี กรณีนี้รถจะเป็นของใครคะ
4.หนี้สินจากสามีที่ไปซื้อคอนโด รถและข้าวของให้กับเมียน้อยดิฉันจะต้องรับผิดชอบร่วมกับเขาด้วยไหมคะ
5.ดิฉันมีหุ้นในบริษัทของครอบครัว สามีจะได้รับหุ้นของบริษัทด้วยไหมคะหลังหย่า เขาอ้างว่าจะต้องลาออกจากราชการทำให้ไม่มีงาน และจะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู?เพราะดิฉันฐานะดีกว่าเขา ทำได้ด้วยเหรอคะ
6.ดิฉันควรจะฟ้องหย่าสามีและเมียน้อยไหม ทำได้ไหมคะ
ขั้นตอนการฟ้องหย่าทำอย่างไร
ขอบคุณคุณทนายภูวรินทร์มากค่ะ ดิฉันกลุ้มใจมากที่เลือกสามีผิดเข้าบ้านและครอบครัว

รสสุคนธ์

รสสุคนธ์

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์  081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

13 เม.ย 2560 00:21 #1

ตอบคำถามคุณรสสุคนธ์
        1. กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องหย่า บัญญัติไว้เพียงว่า “หากสามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่าย หนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ และสามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้” ดังนั้น การที่คุณมีโรคประจำตัวธาลัสซีเมียและมีเนื้องอกในมดลูก จึงไม่ถือเป็นโรคร้ายแรงที่จะอ้างฟ้องหย่าได้ ส่วนการที่ไม่สามารถมีบุตรได้ ก็ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ สามีจึงอ้างฟ้องหย่าเพราะเหตุนี้ไม่ได้อีกเช่นกัน
       2. การที่สามีมีเมียน้อยที่ไม่จดทะเบียนสมรสและเกิดมีลูกกับเมียน้อย ก่อให้เกิดสิทธิการฟ้องหย่าเท่านั้น แต่ไม่ได้ตัดสิทธิในการรับมรดกของคุณแต่อย่างใด ดังนั้น หากดิฉันไม่ยอมหย่าแล้วเสียชีวิต ทรัพย์สินของคุณจะตกเป็นมรดกเฉพาะสามีเท่านั้น ลูกเมียน้อยไม่มีสิทธิมารับมรดกของคุณแต่อย่างใด ยกเว้นสามีรับมรดกแล้วเอาไปให้ลูกที่เกิดกับเมียน้อย วิธีการแก้ไขปัญหาคุณต้องทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่บิดามารดา หรือญาติพี่น้อง หรือสาธารณกุศลทั้งหมดให้ชัดเจน
      3.สินสมรสจะรวมเฉพาะทรัพย์สินที่หามาได้เฉพาะหลังจดทะเบียนสมรสเท่านั้น ส่วนทรัพย์สินที่ร่วมกันหามาได้ก่อนที่จะจดทะเบียน กฎหมายถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมที่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิคนละครึ่งเช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่คุณแต่งงานกันแต่ยังไม่จดทะเบียน และซื้อรถและคอนโดในชื่อของสามี  กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสามีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียวเพราะถือเป็นสินส่วนตัวของสามีที่ได้มาก่อนสมรส ซึ่งเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น หากคุณมีหลักฐานการเบิกถอนเงินหรือจ่ายเงินซื้อทรัพย์สิน ก็สามารถหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ และสามารถฟ้องขอแบ่งในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้
      4. ตามกฎหมายกำหนดให้หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามี หรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้
         (1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือน และจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบ ครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและ การศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
         (2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
         (3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
         (4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ให้สัตยาบัน
        ดังนั้น หนี้สินที่เกิดจากสามีไปซื้อคอนโด รถและข้าวของให้กับเมียน้อย คุณจึงไม่ต้องรับผิดชอบ    
     5. สามีเป็นฝ่ายก่อเหตุฟ้องหย่า เขาจึงไม่มีสิทธิฟ้องหย่าคุณได้อยู่แล้ว และไม่ก่อให้เกิดสิทธิฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้ครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1526 บัญญัติว่า “ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ ให้และฐานะของผู้รับและให้นำบทบัญญัติ มาตรา 1598/39 มาตรา 1598/40 และ มาตรา 1598/41 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
       ดังนั้น สามีจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูอย่างแน่นอน  
    6.สามารถฟ้องหย่าสามีและเรียกค่าเสียหายจากสามีและเมียน้อย 
    7. ขั้นตอนการฟ้องหย่าตอบทางอีเมลล์แล้ว

ทนายภูวรินทร์  081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้