ทนายภูวรินทร์  081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

  Notary public รับรองเอกสาร 081-9250144 ทนายความรับรองเอกสาร และทนายความรับรองลายมือชื่อ (7423 อ่าน)

24 มี.ค. 2557 15:21

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial services Attorney)
          ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial services Attorney)
หรือต่างประเทศเรียกว่า โนตารีปับลิก (Notary Public) หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่รับรองเอกสาร
ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ 
หรือรับรองข้อความในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  หรือทะเบียนบ้านที่มีข้อความ แสดงว่าบุคคลนั้นมี
สัญชาติไทย หรือรับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆ
รวมทั้งการลงลายมือชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย 
         การรับรองลายมือชื่อและเอกสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบในการศึกษาต่อ หรือการทำ
นิติกรรมสัญญาหรือการทำงานธุรกิจเอกชนในต่างประเทศ โดยให้ทนายความที่ได้รับอนุญาตทำการลงลายมือชื่อ
และประทับตรา เพื่อให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือและใช้ยืนยันในต่างประเทศได้ 
          ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยโนตารีปับลิก  ดังนั้น เมื่อมีความความจำเป็นต้องนำ
เอกสารจากประเทศไทยไปใช้ในต่างประเทศ จึงเกิดการติดขัด หรือขัดข้องในการทำนิติกรรมของคนไทยใน
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก สภาทนายความจึงได้มีข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรอง
ลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Notarial Services Attorney”  เพื่อ
ทำหน้าที่ให้การรับรองลายมือชื่อและเอกสารต่างๆ มีความถูกต้อง
และรัดกุมในการที่จะนำไปใช้มากยิ่งขึ้น โดยทำหน้าที่เช่นเดียวกับโนตารีปับลิก (Notary Public)
ของต่างประเทศ 

            หน้าที่ของ Notary Public หรือ Notarial services Attorney ดังนี้
​           1.การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้มาแสดงตนและลงชื่อต่อหน้า
           2.การรับรองสำเนาเอกสารทุกชนิดที่ทำขึ้นในประเทศหรือในต่างประเทศ
           3.การรับรองรูปหรือภาพถ่ายบุคคลนั้น ๆ ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
           4.การทำคำสาบานที่เกี่ยวกับพยานวัตถุหรือเอกสาร
           5.การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน
           6.การรับรองข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง
           7.การทำคัดค้าน
           8.การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่าง ๆ
           9.การทำคำรับรองอื่น ๆ รวมถึง การลงนามในฐานะเป็นพยานในเอกสารนั้น

อัตราค่าบริการ Notary public ‘s Fee

-รับรองเอกสารโนตารี พับลิค -รับรองลายมือชื่อ         ราคา 1,000 บาท 
*ค่าบริการคิดเป็นเรื่อง หากใช้บริการหลายเรื่อง คิดราคาพิเศษ
-รับรองลายมือชื่อ notarized-legalized ต่อกรมกงสุล   ราคา 3,000 บาท
-รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทมหาชน                  ราคา 5,000 บาท


หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
ทนายภูวรินทร์  ทองคำ/ Mr.Phuwarin Thongkam 
โทรศัพท์ (Tel.) 081- 9250-144
นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.),
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
ทนายความ/ Attorney At Law, License No.2807/2547
ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร/ Notarial Services Attorney, License No.6178/2557
E-mail : phuwarinlawyer@hotmail.com
            phuwarinlawyer@gmail.com
 

ทนายภูวรินทร์  081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้