ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

  ช่วยเหลือผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากวิกฤติ (7625 อ่าน)

5 มิ.ย. 2553 12:19

ในขณะที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายอยู่นี้ ผมคาดว่าคงมีผู้ที่เดือดร้อนในธุรกิจของตนเองอยู่ค่อนข้างมาก
หนึ่งในนั้นคือผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทางภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือโดยจัดตั้งศูนย์
ประสานการช่วยเหลือผู้ประกอบอุตส่าหกรรมท่องเที่ยวฯขึ้น ซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมจึง
ขออนุญาตินำมาเผยแพร่ เพื่อให้คนทั่วไปได้รับกันทราบครับ......
ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากวิกฤติ 
ความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์
จากภาวะวิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวรุนแรงขึ้นตามลำดับ ไม่เพียงเฉพาะผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของการชุมนุม แต่ยังรวมไปถึงเขตพื้นที่อื่นในกรุงเทพ ปริมณฑล และผลกระทบขยายวงออกไปสู่แหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาคในต่างจังหวัด และโดยที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ในฐานะองค์กรเอกชนที่ พรบ. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2544 กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ ในการส่งเสริมผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ คณะกรรมการ สทท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจากวิกฤติกาเมืองดังกล่าว และเพื่อทำหน้าที่ตัวแทนภาคเอกชนที่จะช่วยประสานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการตามแนวทางและมาตรการของภาครัฐ ทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่การชุมนุม และในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบ จึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนให้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากวิกฤติ” ขึ้นภายใน สทท.
บทบาทหน้าที่ของศูนย์
     1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลแนวทางและมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
     2. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม กลั่นกรอง และวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบ และข้อเสนอความต้องการของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     3.เป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ใครที่สามารถใช้บริการจากศูนย์ได้
     - ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นมา
     - ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ และผู้ให้บริการนวด/สปา และอื่นๆ เป็นต้น
ที่ตั้งของศูนย์
สำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้น 17 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
กลไกการบริหารศูนย์
ผู้อำนวยการ สทท. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ ภายใต้การกำกับดูแลของ “คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากวิกฤติ” ที่มีนายกงกฤช หิรัฐกิจ ประธาน สทท. เป็นประธานกรรมการ
วิธีการใช้บริการจากศูนย์
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับความช่วยเหลือ
     - แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
     - แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านการท่องเที่ยว
กรอกข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
     - ส่งที่ทำการศูนย์ฯ โดยตรง ภายในวันและเวลาเปิดทำการคือ 08.00-17.00 น.
     - ส่งทางไปรษณีย์มายัง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
       เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
     - ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
เอกสารประกอบการยื่นแบบฟอร์มการขอรับความช่วยเหลือ (สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
1.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
2.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้แก่
     - ใบอนุญาตมัคคุเทศก์
     - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (สาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ) หรือประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข
3.เอกสารประกอบการยื่นแบบฟอร์มคำขอ (สำหรับผู้ประกอบการ)
4.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์) ไม่เกิน 3 เดือน
5.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
6.ใบอนุญาตตามที่ราชการกำหนดสำหรับแต่ละประเภทของกิจการ ได้แก่
     - ประเภทที่พักแรม : ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
     - ประเภทบริษัทนำเที่ยว : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
     - ประเภทขนส่งสำหรับการท่องเที่ยว : ใบอนุญาตประกอบกิจการเดินเรือ หรือ เดินรถ หรือเดินอากาศ
     - ประเภทร้านอาหาร : ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข หรือ หนังสือรับรองมาตรฐาน
     - ประเภทธุรกิจสปา : ใบอนุญาตสาธารณสุข
7.หลักฐานแสดงความเสียหาย อาทิ ภาพถ่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 1646-8
เว็บไซด์ของ สทท. www.thailandtourismcouncil.org
--------------------------------------------------------------------------------
ที่มา http://www.thailandtourismcouncil.org/btcot/01_tctnews/popup.php?id=203
        http://www.gcc.go.th/gcc1111/
 
 

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้