วิน

วิน

ผู้เยี่ยมชม

  ก็อปวีดีโอจากอยู่ยูทูปลงแผ่นแล้วขายทางเน็ต ผิดกฎหมายหรือไม่ อย่างไร (1734 อ่าน)

18 มี.ค. 2556 14:45

ไม่ได้ก็อปหนังเรื่อง
แต่ก็อบ วีดีโอตลก วีดีโอกีฬา วีดีโอที่น่าสนใจ ลงแผ่นแล้วขายทางเน็ต ผิดกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

รบกวนถามทุกท่านที่ทราบ
ขอบคุณครับ

วิน

วิน

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

18 มี.ค. 2556 17:14 #1


มีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้แก่มาตราดังต่อไปนี้

                   มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
                                    (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
                                    (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
                                    (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
                                    (๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
                                    (๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
                  การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การละเมิดลิขสิทธิ์
                 มาตรา ๒๗ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
                                   (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
                                   (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
                 มาตรา ๒๘ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงและหรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
                                   (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
                                   (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
                                   (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว

                 มาตรา ๓๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
                                  (๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
                                  (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
                                  (๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
                                  (๔) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

บทกำหนดโทษ
                 มาตรา ๖๙ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
                 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                 มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
                 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

วิน

วิน

ผู้เยี่ยมชม

19 มี.ค. 2556 09:12 #2


ขอบคุณท่าน ทนายภูวรินทร์ ที่ตอบคำถามให้อย่างชัดเจน โดยยกมาตรามาให้ดูด้วย
ขอบคุณครับ

วิน

วิน

ผู้เยี่ยมชม

วิน

วิน

ผู้เยี่ยมชม

20 มี.ค. 2556 09:32 #3

ขออภัยทุกท่านและท่านทนายภูวรินทร์

ขออนุญาตถามต่อว่า
(ไม่แน่ใจว่าถามถูกหรือเปล่า ถ้าถามผิดขออภัยด้วยครับ)
การกล่าวโทษ หรือการจับ ต้องมีผู้ร้องทุกข์ที่ไม่ใช่ตำรวจร้องทุกข์ขึ้นมาก่อน หรือตำรวจจับได้เลยโดยไใม่ต้องมีผู้ร้องทุกข์ครับ

ขอบคุณครับ

วิน

วิน

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

21 มี.ค. 2556 12:21 #4


ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 66 บัญญัติว่า ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความได้ หมายความว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีภายในกำหนดสามเดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด หากผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอำนาจสอบสวน ตำรวจก็ไม่มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 บัญญัติว่า  “ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทำการสอบสวน เว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ”

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

วิน

วิน

ผู้เยี่ยมชม

22 มี.ค. 2556 14:32 #5

ขอบคุณท่าน ทนายภูวรินทร์ ที่ตอบคำถามให้อย่างชัดเจน โดยยกมาตรามาให้ดูด้วย
ขอบคุณครับ

หมดข้อสงสัยแล้วครับ
ขอบพระคุณอีกครั้งครับ

วิน

วิน

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้