ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
   ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
   ศาลยุติธรรม
   ศาลแพ่ง
   ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
   ศาลอาญา
   ศาลอาญากรุงเทพใต้
   ศาลอาญาธนบุรี
   ศาลแพ่งธนบุรี
   ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
   ศาลจังหวัดมีนบุรี
   ศาลแขวงพระนครเหนือ
   ศาลแขวงพระนครใต้
   ศาลแขวงปทุมวัน
   ศาลแขวงดุสิต
   ศาลแขวงธนบุรี
   ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
   ค้นหากฎหมายไทย
   อัตราค่าส่งหมายทั่วประเทศ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาลยุติธรรม
   เนติบัณฑิตยสภา
   สภาทนายความ
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 1.1
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 2.1
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 2.2
   ห้องสมุดกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 26
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,478,395
 เปิดเว็บ 02/06/2553
 ปรับปรุงเว็บ 17/02/2565
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
1 มิถุนายน 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
การประกันตัว(ขอปล่อยชั่วคราว)

เนื่องจากมีหลายท่านมาปรึกษาผมเรื่องการขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลายท่านสอบถามว่าต้องทำอย่างไร ใช้หลักทรัพย์อะไรบ้างต้องเตรียมอะไรในการขอประกันตัว ผมจึงขออนุญาตเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขอประกันตัว(ปล่อยชั่วคราว)จากศาลแขวงธนบุรีมาไว้ให้ทุกท่านที่ต้องการทราบข้อมูลไว้ในที่นี้ครับ........
                       

การขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)ผู้ต้องหาหรือจำเลย
ความหมายของการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
การประกันตัวหรือการปล่อยชั่วคราว คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีของศาล
      
การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
1.ระหว่างผัดฟ้อง-ฝากขัง เมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนำตัวมาขออนุญาตฝากขังระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาล
2.ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและหมายเรียกจำเลยให้มาแก้คดีหรือเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้ว จำเลยมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาล
3.ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา เมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
4.การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวกรณีถูกกักขังหรือจำคุกในกรณีอื่น เช่น ศาลออกหมายจับพยานที่จงใจไม่ไปศาล หรือกรณีละเมิดอำนาจศาล หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคำบังคับบุคคลเช่นว่านั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้
 
ผู้มีสิทธิยื่นคำขอประกัน
1.ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ที่ถูกกักขังหรือจำคุกในกรณีอื่น
2.ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภรรยา ภริยา ญาติ ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง เป็นต้น
 

หลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกันตัว
- เงินสด หรือ
- โฉนดที่ดิน , หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) , กรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ
-พันธบัตรรัฐบาล , สลากออมสิน , สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ
- สมุดบัญชีฝากประจำ หรือ
-กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ หรือ
-บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกัน เช่น ส่วนราชการกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องคดีอาญา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้ที่มีตำแหน่งข้าราชการ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ต้องหา หรือจำเลย สามารถทำสัญญาประกันในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือนสุทธิหรือรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน
 
หลักฐานที่ใช้ในการประกันตัว
กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหา/ จำเลย นายประกัน และคู่สมรส พร้อมหนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะตำแหน่ง และระดับอัตราเงินเดือน
- ใบรับรองเงินเดือนล่าสุดที่แสดงถึงรายรับหลังจากหักภาระต่างๆแล้ว (สลิปเงินเดือน)
- บัญชีแสดงหลักทรัพย์ต่าง ๆเช่น โฉนดที่ดิน บัญชีเงินฝาก ฯลฯ
 
เงินสด ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหา / จำเลย และนายประกัน จำนวน 1 ชุด
ที่ดิน
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหา/ จำเลย นายประกันและคู่สมรส หนังสือยินยอมคู่สมรส(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือเอกสารที่ดินอื่น ๆ และหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือจากที่ว่าการอำเภอ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1เดือน โดยให้ระบุว่า เพื่อใช้ในการนำมาประกันตัวพร้อมทั้งสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ชุด
- ภาพถ่ายที่ดินและแผนที่ตั้งทางไปที่ดิน แสดงถึงทางเข้าออกชัดเจน
 
สลากออมสิน หรือ สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหา / จำเลย และนายประกัน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาสลากออมสิน หรือ สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 ชุด
 
สมุดบัญชีเงินฝากประจำ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหา / จำเลย และนายประกัน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองยอดเงินฝากสุทธิจากธนาคาร ณ วันที่ทำประกันพร้อมคำรับรองจากธนาคารว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้ใดถอนเงินจนกว่าจะได้รับแจ้งจากศาล
 
พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้รัฐบาลประเภทมีใบตราสารซึ่งมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายประกัน ใช้วิธีจำนำเป็นประกัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจดข้อความแสดงการใช้เป็นหลักประกันให้ปรากฏในตราสาร ก่อนที่ศาลจะรับไว้เป็นหลักประกัน ผู้ให้หลักประกันอยู่ในฐานะผู้จำนำ และสำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ในฐานะผู้รับจำนำ การตีราคาหลักประกันถือมูลค่าเฉพาะตามราคาที่ตราไว้ของตราสารหนี้เท่านั้นไม่นำดอกผลมาตีราคาด้วย
 
เอกสารประกอบในการจำนำ/ ถอนจำนำสิทธิในพันธบัตรรัฐบาล
1.พันธบัตร
2.ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเรียกเก็บเป็นรายฉบับตามสถานะของผู้จำนำ กรณีบุคคลธรรมดาฉบับละ 20 บาท กรณีนิติบุคคล ฉบับละ 100 บาท (ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ปิดหนังสือมอบอำนาจจำนวน 30 บาท ค่าพาหนะไปดำเนินการจดทะเบียน และอื่นๆ ผู้วางหลักประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
3.เอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์/ ผู้รับมอบอำนาจ ที่เจ้าของบัตรฯลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับ (ถ้ามี)
(2)หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลหนึ่งมากระทำการแทน)
(3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจที่เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 
หน้าที่และความรับผิดของนายประกัน
1.นายประกันมีหน้าที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามที่ศาลนัดทุกนัด
2.หากไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลได้ ศาลจะมีคำสั่งให้ปรับนายประกันเต็มตามสัญญาประกัน 
3.กรณีที่ใช้บุคคลหรือตำแหน่งเป็นผู้ ประกัน หากมีการผิดสัญญาประกัน นายประกันต้องรับผิดตามสัญญาประกัน กล่าวคือ ต้องนำเงินมาชำระค่าปรับตามจำนวนที่ศาลสั่งปรับ
4.กรณีใช้ที่ดินเป็นประกันหากนายประกันไม่ชำระค่าปรับในกำหนดเวลาตามคำบังคับ ศาลจะนำที่ดินของนายประกันขายทอดตลาด และหากขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระค่าปรับ ศาลจะมีคำสั่งให้ยึด หรืออายัดทรัพย์สินอย่างอื่นของนายประกันจนกว่าจะได้รับเงินค่าปรับครบถ้วนทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย
5.กรณีที่ศาลสั่งปรับนายประกันแล้ว นายประกันมีหน้าที่ติดตามตัวจำเลยมาส่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาล หรือหากอยู่ระหว่างติดตามตัวจำเลยมาส่งศาลนายประกันจะยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าปรับต่อศาลก็ได้

                       


เนื้อหาอ้างอิงจากเอกสารเผยแพร่ความรู้ ศาลแขวงธนบุรี โดยมีจุดประสงค์เผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนทั่วไปเท่านั้น

 ****************************************************************

หากคุณมีปัญหาและต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมาย เพิ่มเติม  
ติดต่อได้ที่     ทนายภูวรินทร์ ทองคำ  โทร.081- 9250-144  

E-Mail : Phuwarinlawyer@hotmail.com

http://www.phuwarinlawyer.com/
 

การประกันตัว(ขอปล่อยชั่วคราว)
- การประกันตัว(ขอปล่อยชั่วคราว)
ดูทั้งหมด

Copyright by www.phuwarinlawyer.com
Engine by MAKEWEBEASY